4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
9
NL
Stroomvoorziening
Gebruik op batterijen
Wanneer de batterijen te vervangen
Als het geluid zwak of vervormd gaat klinken en de aanduiding
E” gaat knipperen in het uitleesvenster, dan beginnen de
batterijen leeg te raken.
Wanneer de batterijen helemaal leeg zijn, stopt de “E
aanduiding met knipperen en blijft branden, de radio wordt
uitgeschakeld en geen enkele toets werkt meer. Vervangt u dan u
alle vier batterijen door nieuwe.
Na het vervangen van de batterijen en weer inschakelen van de
radio verdwijnt de “E” aanduiding en dan kunt u de radio weer
gewoon gebruiken.
Laat het vervangen van de batterijen niet te lang duren
Vervang de batterijen binnen 60 seconden als de radio uitgeschakeld is.
Anders zal de tijdsaanduiding verdwijnen en dan zult u de juiste tijd
opnieuw moeten instellen. De voorkeurzenders, schakelkloktijden en het
tijdverschil tussen uw plaatselijke tijd en de wereldtijd blijven wel in het
geheugen bewaard.
Gebruiksduur van de batterijen (JEITA*)
Sony LR6 alkali-batterijen Sony R6 batterijen
(AA-formaat) (AA-formaat)
FM ca. 47 uur ca. 15 uur
SW ca. 34 uur ca. 10 uur
MW/LW ca. 34 uur ca. 10 uur
* Gemeten overeenkomstig de JEITA (Japan Electronics and Information Technol-
ogy Industries Association) normen. De feitelijke levensduur kan verschillen
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Ga voorzichtig om met staafbatterijen
Bij onjuist behandelen kunnen de batterijen gaan lekken of open barsten.
Volg de onderstaande aanwijzingen.
Leg de batterijen vooral met de plus en min polen in de juiste richting.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik ook geen
verschillende typen tegelijk.
Gewone staafbatterijen zijn niet oplaadbaar; probeer het niet uit.
Verwijder de batterijen als u de radio voorlopig niet meer gebruikt.
Steek geen batterijen los in uw zak of tas samen met kleingeld, sleutels
of andere metalen voorwerpen. Als de batterijcontacten door metalen
voorwerpen worden kortgesloten, kan er hitte vrijkomen, hetgeen
gevaar oplevert.
Als er een batterij heeft gelekt, maakt u het batterijvak dan zorgvuldig
schoon alvorens u er nieuwe batterijen in plaatst.