4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
Stroomvoorziening10
NL
Gebruik op een externe
stroombron
Het apparaat werkt ook als u de netspanningsadapter aansluit op
de DC IN 6V aansluiting (externe stroomingang).
Tip
Zodra er een externe stroombron is aangesloten, schakelt de radio automatisch
over naar die stroombron, ongeacht of er wel of geen batterijen in het toestel zitten.
Opmerkingen
Ook wanneer u het toestel op een externe stroombron gebruikt, dient u de
batterijen in het toestel te laten zitten. Ze dienen namelijk voor de voeding
van de microcomputer en instandhouding van het afstemgeheugen.
Vervang de batterijen dan ook minstens eenmaal per jaar.
Vóór aansluiten of losmaken van de gelijkstroomstekker dient u de
radio eerst uit te schakelen. Anders kan de “E” batterij-leeg
aanduiding verschijnen. Als dit zich voordoet, kunt u de “E
aanduiding laten verdwijnen door de radio opnieuw in te schakelen.
Wanneer het apparaat werkt op batterijen, haalt u eerst de
netspanningsadapter uit het stopcontact en koppelt u vervolgens de
netspanningsadapter los van de DC IN 6V aansluiting van het
apparaat. Het apparaat werkt niet op batterijen zolang de DC IN 6V
aansluiting is aangesloten.
Gebruik alleen de aanbevolen netspanningsadapter
die door Sony wordt gemaakt. Het gebruik van
netspanningsadapters met andere specificaties
(polariteit van de aansluiting, enzovoort) kan
leiden tot storing en beschadiging van het
apparaat.
Stroomvoorziening met een
netspanningsadapter
Sluit een los verkrijgbare AC-E60HG netspanningsadapter aan op de DC
IN 6V gelijkstroomingang.
1 Sluit de netspanningsadapter stevig aan op de DC IN 6V
gelijkstroomingang.
2 Steek de stekker in een gewoon wandstopcontact.
Opmerkingen
Zorg dat het netsnoer niet geknakt of anderszins beschadigd wordt.
Plaats er geen zware voorwerpen bovenop.
Om het netsnoer los te maken uit het stopcontact, pakt u de stekker
vast. Trek nooit aan het snoer zelf.
Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact en
maak deze ook los van de radio als u die voorlopig niet meer gebruikt.
Polariteit van de
gelijkstroomstekker
1
aansluiten op DC IN 6V
2 stekker in het stopcontact