4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
11
NL
Gelijkzetten van de klok
Instellen van de juiste tijd
Gebruik op een externe stroombron
Instellen van de juiste tijd
De aanduiding “0:00” knippert in het tijdvenster wanneer u voor het
eerst batterijen in het toestel plaatst of wanneer het in de uitgangsstand is
teruggezet. Stel dan de klok op de juiste tijd in.
Dit toestel kan de plaatselijke tijd aangeven, d.w.z. de standaardtijd in
uw tijdzone, maar ook de wereldtijd, die geldt in de andere tijdzones van
de wereld.
Dit toestel berekent de tijd in andere delen van de wereld aan de hand
van het tijdverschil* tussen de plaatselijke tijd en de UTC internationale
standaardtijd (UTC = Universal Time Coordinated, gelijk aan Greenwich-
tijd) (zie ook de tabel op blz. 14 “Tijdverschillen t.o.v. de UTC
standaardtijd voor wereldsteden in alle tijdzones”). Om dus de juiste tijd
in andere tijdzones te zien, zult u naast de juiste tijd ook het vaste
tijdverschil van uw zone moeten instellen.
* Dit toestel herkent de verschillende werelddelen aan hun tijdzones.
1 Als de radio al aan staat, drukt u op de POWER ON/
OFF toets om het toestel uit te schakelen.
Opmerking
De tijd is niet in te stellen terwijl de radio aan staat.
2 Houd de LOCAL TIME SET toets ingedrukt en druk
op de K
of
+
k toets om het tijdverschil tussen uw
plaatselijke tijd en de UTC standaardtijd in te stellen.
De “TIME ZONE” aanduiding verschijnt. Telkens wanneer u op de
K
of
+
k toets drukt, verspringt het
tijdverschil (t.o.v. de UTC
+
of
) en het
uurcijfer van de klok één terug, resp.
vooruit.
Er klinken twee korte pieptonen wanneer u
het tijdverschil terugbrengt tot ±0.
Wanneer u de LOCAL TIME SET toets loslaat, verdwijnt de TIME
ZONE aanduiding en dan blijft het tijdverschil met de UTC
standaardtijd zoals het laatst gekozen.
B Gelijkzetten van de klok
1
2
4
3
2, 4, 5