4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
15
NL
Luisteren naar de radio
Omschakelen van het MW afsteminterval
B Luisteren naar de radio
Omschakelen van het MW
afsteminterval
Het afsteminterval voor de middengolf verschilt per werelddeel, zoals
aangegeven in onderstaande tabel. Kies het juiste afsteminterval voor het
gebied waar u zich bevindt.
Afsteminterval per gebied
Werelddeel Afsteminterval
Noord- en Zuid-Amerika 10 kHz
Overige landen 9 kHz
1 Druk op de POWER ON/OFF toets om de radio uit te
schakelen.
2 Druk op de DIRECT toets.
Verricht nu stap 3 binnen 10 seconden, anders keert het toestel
terug naar de stand voor stap 2 en dan zult u stap 2 opnieuw
moeten doen. Ook tussen de volgende stappen na stap 3 mag er
niet meer dan 10 seconden verstrijken.
3 Voer het afsteminterval in met de cijfertoetsen.
Voor 9 kHz drukt u op cijfertoets 9 en voor 10 kHz drukt u op de 1
en de 0.
4 Druk op de EXE toets om de gekozen waarde vast te
leggen.
Het gekozen afsteminterval blijft ongeveer 3
seconden knipperen en dan verschijnt weer
de tijdsaanduiding.
Er klinken twee korte pieptonen als u andere
waarden dan “9” of “10” invoert.
Dan keert u terug naar de tijdsaanduiding en
begint u opnieuw vanaf stap 2.
1
3
4
2