4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
19
NL
Luisteren naar de radio
Handmatig regelen van de afstemfrequentie — Handafstemming
Tips
Wanneer u de
?K of k?
+
toets langer ingedrukt houdt, begint de
automatische zoekfunctie (zie “Automatisch opzoeken van een zender
– Automatische zoekafstemming” op blz. 20).
Zolang u de K
of
+
k toets ingedrukt houdt, zal de frequentie snel
veranderen, om te stoppen wanneer u de toets loslaat. Bij de AM
afstembanden, MW, SW en LW zal het toestel zonder onderbreking
doorzoeken binnen het gehele afstembereik van 150 tot 29 999 kHz.
Wat is een meterband?
De kortegolf is onderverdeeld in frequentiebanden, die worden
aangeduid met hun golflengte (in meters). Alle internationale
zenders vallen binnen deze golfbanden. Dit toestel biedt toegang
tot 14 verschillende meterbanden.
Frequentiebereik van de afstembanden/meterbanden
Eenheid: kHz voor de AM banden, MHz voor de FM
Band Frequentiebereik Zoekfrequentiebereik Meterband
LW 150–529 153–522
MW 530–1 620
530–1 620*
531–1 620**
2 250–2 550 120 meterband
3 150–3 450 90 meterband
3 850–4 050 75 meterband
4 700–5 100 60 meterband
5 900–6 250 49 meterband
7 100–7 400 41 meterband
SW 1 621–29 999
9 400–10 000 31 meterband
11 500–12 150 25 meterband
13 500–13 900 22 meterband
15 000–15 900 19 meterband
17 450–18 000 16 meterband
18 850–19 100 15 meterband
21 450–21 950 13 meterband
25 600–26 100 11 meterband
FM 76,00–108,00 76,00–108,00
* 10 kHz afsteminterval (zie blz. 15)
** 9 kHz afsteminterval (zie blz. 15)
Opmerking
Het feitelijke frequentiebereik voor de kortegolf-uitzendingen en het
bereik van de meterbanden van dit toestel kan niet altijd precies
overeenkomen. Zie voor nadere bijzonderheden de bijgeleverde
“Radiogolf-gids”.
AM