4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
23
NL
Luisteren naar de radio
Afstemmen op een vastgelegde
voorkeurzender
1
Druk op de POWER ON/OFF toets om de radio aan te zetten.
2 Druk op de PAGE toets en de cijfertoets (van 0 tot 9)
voor de geheugenpagina van de voorkeurzender die u
wilt horen.
3 Kies met een cijfertoets (van 0 tot 9) het nummer van
uw voorkeurzender.
De radio stemt dan af op de onder dat nummer vastgelegde zender.
Als er nog geen zenders zijn vastgelegd
Er klinken twee korte pieptonen wanneer u op de cijfertoets (van
0 tot 9) drukt, dan verschijnt er even “- - - -” en dan keren de
vorige aanduidingen weer terug.
Wissen van een vooringestelde zender
1
Druk op de POWER ON/OFF toets om de radio aan te zetten.
2 Druk op de PAGE toets en de cijfertoets (van 0 tot 9)
voor de geheugenpagina van de voorkeurzender die u
wilt wissen.
3 Kies met een cijfertoets (van 0 tot 9) het nummer van
de ongewenste zender.
4 Houd de ERASE toets ingedrukt.
Het voorinstelnummer knippert terwijl u de ERASE toets
ingedrukt houdt.
Na ongeveer 3 seconden klinken er twee korte pieptonen en dan is
de ongewenste zender uit het afstemgeheugen gewist. De
aanduiding van het voorinstelnummer verdwijnt.
Voorinstellen van zenders — Geheugenafstemming
1
2, 3
2
1
2, 3
2
4