4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
25
NL
Luisteren naar de radio
Tussentijds stoppen van de geheugen-zoekafstemming
Druk op de SCAN toets terwijl de geheugenpagina wordt
doorzocht.
Als er geen zender wordt gevonden
Als het zoeken eindigt zonder dat er een zender wordt
gevonden, keert de radio terug naar het voorinstelnummer van
waar af het zoeken is gestart en dan klinken er twee korte
pieptonen.
Als de SCAN toets indrukt bij een pagina zonder
voorkeurzenders
Dan klinken er twee korte pieptonen, er wordt even “- - - -”
aangegeven en dan keren de vorige aanduidingen weer terug.
Tips
Het zoeken zal sneller werken als u de voorkeurzenders onder de
nummers vastlegt in volgorde van oplopende afstemfrequenties of in
aflopende volgorde.
Als u ‘s nachts de zenders gaat doorzoeken, zult u merken dat de
zenders krachtiger doorkomen en dat er veel onderlinge interferentie
is, zodat de zoekafstemming vaker stopt dan nodig is. In dat geval zet
u de ATT ontstoringsschakelaar op ON en vermindert u de
ontvangstgevoeligheid met de ATT gevoeligheidsregelaar (zie
“Instellen van de ontvangstgevoeligheid voor de zoekafstemming” op
blz. 21). Onder normale omstandigheden kunt u de ATT
ontstoringsschakelaar beter op OFF laten staan.
Opmerking
Veel internationale uitzendingen op de korte golf zijn beperkt in hun
uitzendtijd. Dan zal dit toestel buiten de zenduren niet op de betreffende
zender kunnen afstemmen, of er kan in plaats daarvan worden
afgestemd op een plaatselijke zender.
Doornemen van de beschikbare voorkeurzenders — Geheugen-zoekafstemming