4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
27
NL
Luisteren naar de radio
Afstelling voor optimale AM-
ontvangst
— Synchroon-detectie
Met de synchroon-detectie kunt u de AM-ontvangst (in het bijzonder de
kortegolf-ontvangst) optimaal instellen.
1 Druk op de POWER ON/OFF toets om de radio aan te
zetten.
2 Druk op de FM/AM toets de AM afstemband.
3 Stel de afstemfrequentie in.
Nadere aanwijzingen voor het afstemmen vindt u onder Directe
afstemming (blz. 16), Handafstemming (blz. 18), Automatische
zoekafstemming (blz. 20) en/of Geheugen-zoekafstemming (blz. 24).
4 Zet de AM MODE schakelaar in de
SYNC stand.
5 Zet de LSB/USB keuzeschakelaar in de LSB of USB
stand, al naar gelang welke de beste ontvangst
oplevert.
De SYNCLOCK aanduiding licht op
wanneer het synchroon-detectie circuit
werkt en de afstemming vergrendelt.
Tip
Nadere bijzonderheden over de synchroon-detectie vindt u onder
“Verklaring van radiogolf-begrippen” op blz. 41.
Opmerking
De SYNCLOCK aanduiding kan niet verschijnen als het ontvangen
signaal te zwak is, zodat de synchroon-detectie er geen greep op krijgt.
5
4
1
2
Afstelling voor optimale AM-ontvangst — Synchroon-detectie
SSB- en CW-uitzendingen ontvangen