4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
Gebruik van de schakelklok28
NL
B Gebruik van de schakelklok
Ontwaken met de radio of de
zoemer
— Wekfunctie
Gewekt worden door een radio-uitzending
U kunt gewekt worden door uw favoriete radioprogramma via
de wekfunctie van de schakelklok. Bovendien kunt u
verschillende afstemfrequenties en verschillende wektijden
kiezen voor de STANDBY MEMORY
en wekfuncties.
Om niet door de radio maar door een zoemer gewekt te worden,
volgt u de aanwijzingen onder “Gewekt worden door de
zoemer” op blz. 30.
4
3, 5, 6
2
5
3
Let op of de klok precies juist is ingesteld alvorens u de
wekfunctie gebruikt (zie blz. 11).
De schakelklok schakelt de radio in wanneer de aangegeven tijd
en de gekozen wektijd overeenkomen. U hoeft zich bij het
instellen niet te bekommeren om de LOCAL tijd en de WORLD
tijd. Als u om 8:00 gewekt wilt worden, zet u de wekker op 8:00.
Na het vastleggen van de wektijd, kiest u of de gewone LOCAL
tijd moet worden aangegeven, dan wel de plaatselijke tijd in uw
tijdzone van bestemming (de WORLD tijd) en dan zorgt de
schakelklok dat u om 8:00 ‘s ochtends gewekt wordt, zij het thuis,
zij het op uw plaats van bestemming.
1 Stem af op de radiozender die u bij het ontwaken wilt
horen.
Zie voor het afstemmen de verschillende afstemfuncties (op blz. 16–27).
2 Stel de geluidssterkte naar wens in met de VOLUME
regelaar.
3 Houd de ENTER toets ingedrukt en druk op de
STANDBY MEMORY
of toets.
Zolang u de ENTER toets ingedrukt houdt, blijft
de PRESET aanduiding knipperen. Er klinken
twee korte pieptonen wanneer u op de
STANDBY MEMORY of toets drukt en
dan wordt de ontvangen zender vastgelegd voor
de gekozen wekkergeheugentoets. De letter voor
de gekozen wektijd “a” of “b” blijft branden in het uitleesvenster.
4 Druk op de POWER ON/OFF toets om de radio uit te
schakelen.
Opmerking
Voor het vastleggen van de wektijd is het noodzakelijk de radio
uit te schakelen. Als de radio aan blijft staan, wordt de wektijd
niet geaccepteerd.