4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
29
NL
Gebruik van de schakelklok
Ontwaken met de radio of de zoemer — Wekfunctie
5 Houd de STANDBY MEMORY of toets, zoals
gekozen in stap 3, ingedrukt en druk enkele malen op
de
?K of k?
+
toets om de wektijd te kiezen.
Telkens wanneer u op de
?K of k?
+
toets drukt, verspringt de
tijd een minuut terug, resp. vooruit. Om de cijfers sneller te laten
doorlopen, houdt u de toets langer ingedrukt.
Zolang u de of toets ingedrukt houdt, blijft de “STANDBY
”of “STANDBY ”aanduiding knipperen in het uitleesvenster.
6 Laat de STANDBY MEMORY of toets los.
De aanduiding “STANDBY ” of
“STANDBY ” blijft branden en hiermee is
de wektijd-instelling voltooid.
De tijdsaanduiding geeft nu weer de juiste
tijd aan.
7 Kies nu de tijd van het gebied waar u de wekker wilt
gebruiken (de LOCAL tijd of de WORLD tijd).
Als bij het aanbreken van de gekozen tijd de wekker gaat
Op uw gekozen wektijd wordt de radio ingeschakeld, de SLEEP
aanduiding licht op en de vooraf gekozen radiozender wordt
ontvangen. De radio wordt 60 minuten later automatisch weer
uitgeschakeld.
Controleren van de wektijd
Houd de STANDBY MEMORY
of toets ingedrukt terwijl
de radio uit staat. De gekozen wektijd wordt aangegeven zolang
u de toets ingedrukt houdt.
Wijzigen van de gekozen wektijd
Volg de aanwijzingen vanaf stap 4 om een nieuwe wektijd vast te
leggen.
Annuleren van de wekfunctie
Houd de STANDBY MEMORY of toets ingedrukt terwijl de
radio uit staat, zodat de “STANDBY
”of “STANDBY
aanduiding uit het uitleesvenster verdwijnt. Hierbij dient u toets
of wel binnen een seconde los te laten. Anders komt het toestel
weer in de stand van stap 5 voor het instellen van een wektijd.
Tips
Om de wekfunctie tijdelijk op te heffen, schakelt u de radio uit en
schuift u de HOLD toetsblokkeerschakelaar in de richting van de pijl
zodat het “-” sleutelteken oplicht. De wekfunctie zal pas weer
werken wanneer u de blokkering opheft en het “-” sleutelteken dooft
(zie “Vergissingen voorkomen — Hold toetsbeveiliging” op blz. 32).
Wanneer de wekfunctie eenmaal is ingesteld, zal de radio elke dag op
het gekozen tijdstip worden ingeschakeld, tenzij u de wekfunctie
annuleert door de STANDBY of STANDBY aanduiding uit het
uitleesvenster te laten verdwijnen. En ook als u de wekfunctie
annuleert, dan nog zullen de radiozender en de wektijd die zijn
vastgelegd voor STANDBY MEMORY of in het geheugen
bewaard blijven totdat u ze vervangt door nieuwe instellingen.
Wanneer de wekfunctie in de wachtstand is gezet, zal deze in werking
treden, ook als u op de gekozen wektijd al naar de radio luistert. De radio
zal op dat moment dan overschakelen naar uw gekozen wekzender.
U kunt beide wekfuncties, STANDBY en , allebei tegelijk in de
wachtstand laten staan. De radio wordt op de eerste wektijd
ingeschakeld voor ontvangst van de eerste wekzender, om even later
op de tweede wektijd over te schakelen op de tweede wekzender.
Als u beide wekfuncties, STANDBY en , allebei op dezelfde
wektijd instelt, zal alleen de STANDBY wekfunctie werken.