4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
35
NL
Andere handige functies
Gebruik van een los
verkrijgbare buitenantenne
Voor de beste ontvangst van de korte golf (SW), middengolf (MW) of
lange golf (LW) kunt u een los verkrijgbare AN-1 of AN-102 breedband-
antenne of AN-LP1 actieve kortegolf-antenne aansluiten.
Aansluiten
Houd de radio en de antenne uit de buurt van tl-verlichting, een
televisie, een telefoontoestel of een computer e.d., want deze apparaten
kunnen storing in de radio-ontvangst veroorzaken.
Installeer een buitenantenne altijd zo ver mogelijk van de straat of een
verkeersweg vandaan.
Zie voor nadere bijzonderheden over de buitenantenne de daarbij
geleverde gebruiksaanwijzing.
Als u een buitenantenne aansluit, dient u de telescoopantenne
helemaal in te schuiven.
Opmerkingen
Aangezien u met de AN-LP1 actieve kortegolf-antenne de
afstemfrequentie kiest met de antenne-regeleenheid, zal de
geheugenzoekfunctie van de radio niet altijd de beste resultaten geven
als u de AN-LP1 hebt aangesloten.
Sluit geen andere dan de aanbevolen antennes aan op de AM EXT
ANT stekkerbus. Deze aansluiting zorgt tegelijk voor de DC
stroomvoorziening van de antenne.
Raak nooit de antenne of de antennedraad aan wanneer het onweert.
Trek bij onweer ook onmiddellijk de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact.
Afstemmen met de AN-1/AN-102 antenne
Voor afstemmen op kortegolfzenders
Sluit de uitgangsaansluiting van de antenne-regeleenheid aan op
de AM EXT ANT stekkerbus (externe AM antenne-aansluiting)
van de radio met behulp van het geschikte aansluitsnoer
(bijgeleverd bij de AN-1/AN-102 antenne).
Voor afstemmen op MW/LW
1 Verbind de OUTPUT aansluiting van de antenne-
regeleenheid met de INPUT aansluiting van de
antenneklem via het aansluitsnoer (het aansluitsnoer
en de antenneklem worden bijgeleverd bij de AN-1/
AN-102 antenne).
2 Plaats de antenneklem in de buurt van de radio, op een
plaats waar de ontvangst goed klinkt.
Schuif telescoopantenne van de radio helemaal in.
Voor de AN-1:
Antenne-
regeleenheid
van de AN-1
aansluiten
op
OUTPUT
AN-1
Antenneklem
aansluiten op INPUT
(voor MW/LW)
aansluiten op
AM EXT ANT
(voor SW)
Gebruik van de bijgeleverde compacte kortegolf-antenne
Gebruik van een los verkrijgbare buitenantenne