4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
Aanvullende informatie36
NL
B Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen en
onderhoud
Opstelling
Plaats het toestel niet te dicht bij een warmtebron, zoals een
kachel of verwarmingsradiator en zorg dat het niet wordt
blootgesteld aan directe zonnestraling, vocht, stof, zand, of
mechanische trillingen of schokken.
Gebruik het toestel bij temperaturen tussen 0°C en 40°C.
Bij hogere of lagere temperaturen kunnen er vreemde
aanduidingen in het uitleesvenster verschijnen (zoals 88.88).
Bij vrieskou zullen de cijfers in het uitleesvenster maar
langzaam veranderen. Het toestel zal echter wel normaal
reageren zodra u het weer bij temperaturen binnen het
aanbevolen bereik gebruikt; er kan geen schade door ontstaan.
In voertuigen of gebouwen kan de radio-ontvangst wel eens
problematisch zijn of slecht klinken. Probeer dan of de
ontvangst beter is in de buurt van een raam.
Veiligheid
Gebruik dit toestel alleen op 6 V gelijkstroom van vier R6 (AA-
formaat) batterijen.
Gebruik voor aansluiten op het lichtnet alleen de voor deze
radio aanbevolen netspanningsadapter. Sluit nooit een ander
type netspanningsadapter aan.
Zolang het toestel is aangesloten op een stopcontact, blijft er
wat stroom lopen, ook als is de radio zelf uitgeschakeld.
Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het
stopcontact als u het toestel voorlopig niet meer gebruikt.
Een naamplaatje met gegevens als bedrijfsspanning e.d.
bevindt zich aan de achterkant van het toestel.
Mocht er vloeistof of een voorwerp in het toestel terechtkomen,
maak de netspanningsadapter dan los en verwijder de
batterijen; laat het toestel eerst door bevoegd vakpersoneel
nakijken alvorens het weer te gebruiken. Let op dat er geen
vloeistof of voorwerp in de DC IN 6V gelijkstroomingang van
het toestel terechtkomt. Het toestel zou er defect door kunnen
raken.
Wanneer de buitenkant van de radio vuil is, kunt u deze
reinigen met een zachte doek, licht bevochtigd met wat milde
vloeibare zeep. Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische
oplosmiddelen, aangezien deze de afwerking van het toestel
kunnen aantasten.