4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
Aanvullende informatie38
NL
Storingen verhelpen
Als er problemen met het toestel zijn, leest u nog eerst even de
bedieningsaanwijzingen en neem ook de onderstaande controlepunten
door, alvorens u om reparaties verzoekt.
Storing
De radio reageert
niet op de
bedieningstoetsen.
Bij indrukken van
de POWER ON/
OFF toets wordt
de radio niet
ingeschakeld.
Er verschijnen
geen
aanduidingen in
het uitleesvenster.
Het uitleesvenster
licht maar heel
flauw op.
De aanduidingen
verschijnen erg
traag op het
scherm.
Er wordt geen
geluid
weergegeven.
De radio-
ontvangst klinkt
erg zwak of
onregelmatig, of
de gevoeligheid is
onvoldoende.
De directe
afstemming werkt
niet.
Oorzaak en oplossing
De HOLD toetsbeveiliging is ingeschakeld.
c Schuif de HOLD schakelaar tegen de richting van
de pijl in (zodat het “-” sleutelteken dooft) (zie
blz. 32).
De batterijen zijn verkeerd-om in de houder gelegd,
of ze zijn bijna leeg.
c Leg de batterijen met de plus en min in de juiste
richting in de houder. Vervang een stel oude
batterijen allemaal door nieuwe.
De netspanningsadapter is losgekoppeld.
c Sluit de netspanningsadapter goed aan.
De batterijen zijn verkeerd-om in de houder gelegd.
c Leg de batterijen met de plus en min in de juiste
richting in de houder.
De batterijen zijn bijna leeg.
c Vervang alle batterijen door nieuwe.
De omgevingstemperatuur is bijzonder laag of de
vochtigheidsgraad erg hoog.
c Gebruik het apparaat liever niet onder zulke
koude of vochtige omstandigheden.
De volumeregelaar is helemaal dichtgedraaid.
c Stel de geluidssterkte hoger in met de
volumeregelaar.
Er is een hoofdtelefoon aangesloten.
c Maak de aansluiting van de hoofdtelefoon los.
De batterijen zijn verkeerd-om in de houder gelegd.
c Leg de batterijen met de plus en min in de juiste
richting in de houder.
De batterijen zijn bijna leeg.
c Vervang alle batterijen door nieuwe.
De afstemming en/of de instelling van de antenne
zijn niet optimaal.
c Zorg voor een betere afstemming of verstel de
antenne.
Het ontvangen radiosignaal is te zwak.
c Bij gebruik van de radio in een gebouw of een
voertuig kunt u proberen of het in de buurt van
een raam beter klinkt.
De ATT ontstoringsschakelaar staat op ON.
c Zet de ATT ontstoringsschakelaar in de OFF
stand (zie blz. 21).
Tussen het indrukken van de toetsen is meer dan 10
seconden verstreken.
c Zorg dat u steeds de volgende toets binnen 10
seconden indrukt.