4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
41
NL
Aanvullende informatie
Verklaring van radiogolf-begrippen
Wat is SSB ontvangst? (Single side band = enkele zijband)
SSB ontvangst is zeer populair bij amateur- en civiele zenders en
wordt dan ook op alle banden voor amateurzenders toegepast
vanwege de duidelijkheid van de signalen. Deze duidelijkheid
ontstaat doordat de signalen slechts met halve bandbreedte van de
dubbele zijband (DSB, Double Side Band) worden uitgezonden.
Over het algemeen maken SSB uitzendingen gebruik van de USB
(bovenste zijband) modulatie, terwijl amateurband-uitzendingen
onder de 10 MHz gebruik maken van LSB (onderste zijband)
modulatie.
Conventionele radio’s zonder BFO
(Beat Frequency Oscillator)
zwevingsfrequentie-oscillator zijn
niet in staat SSB uitzendingen goed te
ontvangen. De ingebouwde BFO
(Beat Frequency Oscillator) oscillator
van dit apparaat maakt het echter wel geschikt voor de SSB enkele-
zijband ontvangst.
Wat is CW (Continuous Wave)?
Ook CW is populair bij amateur- en civiele zenders. Bij CW-
uitzending wordt de amplitude van een draaggolf niet gemoduleerd,
terwijl dit bij andere systemen wel het geval is. CW geeft informatie
door via het onderbreken van een draaggolf met behulp van Morse
code.
Omdat deze radio is uitgerust met een BFO zwevingsfrequentie-
oscillator zijn CW uitzendingen alleen als Morse-signalen hoorbaar.
Om de met het CW-systeem uitgezonden informatie te begrijpen, is
het nodig om de Morse code te leren.
Wat houdt synchroon-detectie in?
De AM ontvangst heeft vaak te kampen met twee grote problemen:
vervorming ten gevolge van fading en interferentie van nabij gelegen
radiozenders.
Het synchroon-detectiecircuit biedt een doeltreffende methode voor
het bestrijden van deze problemen.
Vervorming ten gevolge van fading wordt meestal veroorzaakt door
overmodulatie die zich voordoet wanneer een draaggolf-component
van het ontvangen signaal onderweg wordt verzwakt. Het
synchroon-detectiecircuit van deze radio zorgt voor een zuivere
draaggolffrequentie zonder niveauverschillen, precies afgestemd op
de oorspronkelijke draaggolf, die wordt gemengd met het ontvangen
signaal om te compenseren voor de verzwakte draaggolfcomponent.
Op deze manier wordt de vervorming aanzienlijk verminderd.
Aan de andere kant maken AM (LW, MW en SW) uitzendingen over
het algemeen gebruik van DSB dubbele-zijband uitzending, waarbij
gemoduleerde signalen worden uitgezonden met gebruik van zowel
de bovenste als de onderste zijband (USB en LSB). In de meeste
gevallen wordt slechts één van de zijbanden gestoord door
interferentie van nabij gelegen radiostations (d.w.z. door
zwevingen). Het synchroon-
detectiecircuit selecteert uit de DSB
(dubbele zijband) signalen alleen die
ene zijband (USB of LSB) die vrij is
van storing. Zo verkrijgt u een
duidelijke ontvangst, zonder
interferentie van nabij gelegen
zenders.
Alleen deze kant wordt ontvangen.
USBLSB
Draaggolf
Interferentie
LSB USB
Draaggolf
Amplitude
Frequentie
Technische gegevens
Verklaring van radiogolf-begrippen