4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
Gelijkzetten van de klok12
NL
3 Om de zomertijd in te stellen, drukt u op de DST toets
zodat de
zomertijd-indicator oplicht.
Als er in uw woongebied geen zomertijd geldt, als het niet het
seizoen is voor de zomertijd of als de zomertijd-indicator al
brandt, kunt u dit overslaan en direct doorgaan met stap 4.
4 Houd de LOCAL TIME SET toets ingedrukt en druk
op de
?K of k?
+
toets om de plaatselijke tijd in te
stellen.
Telkens wanneer u op de
?K of k?
+
toets drukt, verspringt de
tijd een minuut terug, resp. vooruit. Om de cijfers sneller te laten
doorlopen, houdt u de
?K of k?
+
toets langer ingedrukt.
Er klinken twee korte pieptonen wanneer u de tijd instelt op
“0:00”.
5 Laat de LOCAL TIME SET toets los.
De “ : ” dubbele punt knippert en de klok
gaat lopen.
De tijd aangeven terwijl de radio speelt
Druk op de EXE toets. De vorige aanduidingen komen ongeveer
10 seconden later automatisch weer terug, of ook als u nogmaals
op de EXE toets drukt. De tijdsaanduiding blijft langer zichtbaar
als u op de WORLD TIME toets drukt bij de gewone
tijdsaanduiding of als u op de K
of
+
k toets drukt wanneer
de wereldtijd wordt aangegeven. Wanneer de tijd zichtbaar is,
kunt u niet de radio bedienen om bijvoorbeeld van frequentie te
veranderen. De tijdsaanduiding zal niet worden aangegeven
tijdens de automatische zenderzoekfunctie (zie blz. 20) of de
geheugenzoekfunctie (zie blz. 24).
Voor gebieden waar de zomertijd geldt
Druk op de DST toets zodat de
zomertijd-indicator oplicht,
indien op dat moment de zomertijd geldt. Wanneer de zomertijd
afloopt, drukt u weer op de DST toets zodat de
zomertijd-
indicator dooft. De tijdsaanduiding zal automatisch juist mee
veranderen.
Tips
De tijd wordt aangegeven volgens een 24-uurs cyclus.
Druk op de LOCAL TIME SET toets om het knipperen van de “0:00” te
laten stoppen.
Om de tijd op de seconde precies in te stellen, laat u de LOCAL TIME
SET toets los op het moment dat het tijdsignaal van de radio, tv of
telefoon klinkt.
Instellen van de juiste tijd (vervolg)