4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
17
NL
Luisteren naar de radio
Direct invoeren van de frequentie — Directe afstemming
Corrigeren van een vergissing
Druk op de DIRECT toets en begin opnieuw vanaf stap 3.
Als u een ongeldige frequentie kiest
Dan klinken er twee korte pieptonen en in het uitleesvenster
verschijnt weer de laatst gekozen zenderfrequentie. Controleer
de gewenste frequentie en begin opnieuw vanaf stap 3.
Uitschakelen van de radio
Druk op de POWER ON/OFF toets.
Tips
U kunt een los verkrijgbare stereo hoofdtelefoon aansluiten om
bepaalde FM uitzendingen in stereo te beluisteren.
Voor het luisteren naar nieuwsuitzendingen zet u de TONE schakelaar
op NEWS voor de duidelijkste weergave van het gesproken woord.
Voor muziek zet u de schakelaar op MUSIC om van de beste
klankkleur te genieten.
De ontvangst van frequenties rond de 3,64 MHz kan wel eens
problemen opleveren, vanwege storende signalen van de ingebouwde
oscillators.
Voor de beste radio-ontvangst
FM-ontvangst
Schuif de telescoopantenne helemaal uit en
kies de richting en hoek die de beste klank
oplevert.
(Zie ook “Telescoopantenne” op blz. 5.)
MW/LW-ontvangst
Schuif de telescoopantenne in en draai het
gehele toestel zijwaarts om de beste richting
voor de vast ingebouwde ferrietstaafantenne
te vinden.
SW-ontvangst
Schuif de telescoopantenne helemaal uit en zet
deze verticaal. Voor de beste kortegolf-
ontvangst is het aanbevolen de bijgeleverde
externe antenne aan te sluiten (zie blz. 34).
Als er erg veel storing klinkt
Zet de ATT ontstoringsschakelaar aan de zijkant van het toestel
op ON en zet de ATT gevoeligheidsregelaar erboven in de beste
stand (zie blz. 21).
Algemeen moeilijke ontvangst
Sluit een los verkrijgbare buitenantenne aan (zie blz. 35).