4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
Luisteren naar de radio16
NL
Direct invoeren van de
frequentie
— Directe afstemming
Als u de afstemfrequentie van de gewenste radiozender precies kent,
kunt u deze direct invoeren met de cijfertoetsen, om snel en nauwkeurig
op de zender af te stemmen.
1
4
5
2
3
1 Druk op de POWER ON/OFF toets om de radio aan te
zetten.
2 Druk op de FM/AM toets om de gewenste afstemband
te kiezen.
Voor ontvangst van de korte golf (SW), middengolf (MW) of lange
golf (LW), kiest u de AM afstemband.
3 Druk op de DIRECT toets.
De frequentie-aanduiding verdwijnt uit het
uitleesvenster.
Verricht nu stap 4 binnen 10 seconden,
anders keert het toestel terug naar de stand
voor stap 3 en dan zult u stap 3 opnieuw
moeten doen. Ook tussen de volgende
stappen na stap 4 mag er niet meer dan 10 seconden verstrijken.
4 Gebruik de cijfertoetsen om de afstemfrequentie van
de gewenste radiozender in te voeren.
FM afstemband: Hierbij kunt u de komma weglaten.
Bijvoorbeeld:
voor een frequentie van 89,5 MHz drukt u op 8, 9 en 5.
AM afstemband: U kunt de laatste drie cijfers weglaten, als het
allemaal nullen zijn.
Bijvoorbeeld: voor keuze van 810 kHz drukt u op 8, 1 en 0.
voor 10 000 kHz drukt u op 1 en 0.
voor 12 095 kHz drukt u op 1, 2, 0, 9 en 5.
De minimale frequentiewaarde die u direct kunt invoeren bedraagt
0,05 MHz (50 kHz) voor de FM en 1 kHz voor de AM afstemband.
5 Druk op de EXE toets.
De radio stemt nu af op de door u gekozen
frequentie. De aanduiding “
TUNE
verschijnt in het uitleesvenster wanneer de
zender duidelijk wordt ontvangen.
TVOLUME
(voor instellen
van de
geluidssterkte)