4.2

Out of 5 Ratings

Owner's of the Sony Stereo Receiver ICF-SW7600GR gave it a score of 4.2 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  4.6 out of 5
 • Durability

  4.4 out of 5
 • Maintenance

  4.0 out of 5
 • Performance

  4.4 out of 5
 • Ease of Use

  3.8 out of 5
of 242
 
39
NL
Aanvullende informatie
Storing
Het vastleggen
van een favoriete
radiozender lukt
niet.
Het afstemmen
op een
vastgelegde
voorkeurzender
lukt niet.
Bij het aanbreken
van de gekozen
wektijd wordt de
radio niet
ingeschakeld.
De
geheugenzoek-
functie vindt geen
zenders.
De automatische
zoekafstemming
stopt niet.
Oorzaak en oplossing
Er is een vergissing gemaakt bij de bediening.
c Houd de ENTER toets ingedrukt en druk op een
van de cijfertoetsen (0–9) (zie blz. 22).
Het gekozen nummer komt niet overeen met de
gewenste radiozender.
c Druk op de juiste cijfertoets voor de gewenste
voorkeurzender.
De voorkeurzender is per ongeluk uit het
afstemgeheugen gewist.
c Leg de voorkeurzender opnieuw in het
afstemgeheugen vast (zie blz. 22).
U hebt de STANDBY MEMORY
of toets niet
ingedrukt.
c Druk op de STANDBY MEMORY of toets
(zie blz. 29).
De HOLD toetsbeveiliging is ingeschakeld.
c Schuif de HOLD schakelaar tegen de richting van
de pijl in (zodat het “-” sleutelteken dooft) (zie
blz. 32).
Het vervangen van de batterijen heeft meer dan 60
seconden geduurd.
c Stel de radio opnieuw op de juiste tijd in.
De volumeregelaar is helemaal dichtgedraaid.
c Stel de geluidssterkte hoger in met de
volumeregelaar.
Er is geen zenderfrequentie vastgelegd in het
STANDBY MEMORY voor de wekfunctie.
c Kies een frequentie en leg die vast in het
STANDBY MEMORY voor de wekfunctie (zie
blz. 28).
Er zijn nog geen voorkeurzenders vastgelegd in de
gekozen geheugenpagina, of maar een enkele
zender.
c Zorg dat er 2 of meer zenders zijn vastgelegd in
de geheugenpagina die u wilt doorzoeken.
De ATT ontstoringsschakelaar staat op ON.
c Zet de ATT ontstoringsschakelaar op OFF, of stel
de ATT gevoeligheidsregelaar iets lager in.
Storingen verhelpen